3ο European Job & Mobility Roadshow

Από τις 3 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2018 τα επτά Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, Ξάνθης, ΚΕΔΗΘ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδικής, Ηπείρου και Πάτρας διοργάνωσαν το 3ο European Job & Mobility Roadshow σε πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (3/12 στην Κομοτηνή, 4/12 στην Καβάλα, 5/12 στα Νέα Μουδανιά, 6/12 στη Θεσσαλονίκη, 7/12 στα Ιωάννινα και 13/12 στην Πάτρα)

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας, έρευνας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διοργάνωση έγινε σε συνεργασία με ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που διευκολύνουν την κινητικότητα, οργανώσεις νέων και εθνικά σημεία επαφής για προγράμματα που διευκολύνουν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε φοιτητές, νέοι πτυχιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι αλλά και το ευρύ κοινό να ενημερωθούν με πλήρη και έγκυρο τρόπο για τα οφέλη της κινητικότητας.