Αυτή τη φορά ψηφίζω για... ισότητα των φύλων

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ο Δήμος Ζωγράφου διοργάνωσαν συζήτηση με τους πολίτες με θέμα

"Αυτή τη φορά ψηφίζω για την ισότητα των φύλων"

Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για την εκδήλωση απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης. Η Ερμίνα Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, μίλησε με θέμα «Ισότητα των Φύλων: Πολυτέλεια ή προϋπόθεση Δημοκρατίας;». Η Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, μίλησε με θέμα «Πολιτικές & Δράσεις της Γεν. Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Ισότητα». Η Μίκα Ιωαννίδου, Δικηγόρος, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, μίλησε με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο». Η Άννα Καραμάνου, Γραμματέας του Δικτύου Ισότητας, Πρώην Ευρωβουλευτής, μίλησε με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική & στα κέντρα αποφάσεων». Η Τίνα Καφατσάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου, μίλησε με θέμα «Γυναίκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, μίλησε με θέμα «Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019: Αυτή τη φορά ψηφίζω». Εθελοντές του αυτήτηφοράψηφίζω.eu ενημέρωσαν το κοινό. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διαχρονικά ένθερμος υποστηρικτής της αρχής της ισότητας μεταξύ των φύλων. Παρεμβαίνει για ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στην εργασία, την πολιτική, την εκπαίδευση, την επιστήμη και νομοθετεί για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη μείωση του μισθολογικού χάσματος και την προστασία των γυναικών που υφίστανται σεξουαλική, οικογενειακή ή άλλου είδους βία.