Αυτή τη φορά ψηφίζω... για ευκαιρίες για τους νέους

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ο Δήμος Αιγάλεω διοργανώνουν συζήτηση με τους πολίτες με θέμα

"Αυτή τη φορά ψηφίζω για ευκαιρίες για τους νέους "

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε όλοι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, στις σπουδές και στην εργασία όπου το επιλέξουμε. Περισσότεροι Ευρωπαίοι εργάζονται σήμερα, για πρώτη φορά από το 1999. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε νέος, μετά από τέσσερεις μήνες ανεργίας, είτε να βρίσκει δουλειά είτε να επανεκπαιδεύεται. Η Ένωση ενθαρρύνει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη που βοηθά την έξοδο των ανθρώπων από την φτώχεια

Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά! Γιατί πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες για τους νέους.

Πότε

-

Πού

Δημαρχείο Αιγάλεω, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Ιερά Οδός 362
Αθήνα 122 43
Greece

Θα έρθεις;