Εργαστήριο για να μάθουμε πώς να διοργανώνουμε εκδηλώσεις στο πλαίσιο του ‘‘Αυτή τη φορά ψηφίζω’’ από εθελοντές

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργάνωσε εργαστήριο για τους εθελοντές με σκοπό να μάθουν πώς να διοργανώσουν οι ίδιοι εκδηλώσεις για τη διάδοση του μηνύματος ‘‘Αυτή τη φορά ψηφίζω’’.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν παρακολούθησαν παρουσιάσεις με συμβουλές για το πώς να οργανώσουν επιτυχημένες εκδηλώσεις και έλαβαν μέρος σε ομαδικές εργασίες με σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία τους για την οργάνωση εκδηλώσεων.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να προτείνουν πολλές νέες δράσεις και συνεργασίες.